Elektronkus ügyintézés link

Mátramindszent község

Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2021. december 17-én (péntek) 14.00 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Tanácsterem, Mátramindszent, Kossuth tér 25.

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 

2. Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2020/2021 évi I-III negyedéves tevékenységéről.

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

3. A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

4. Beszámoló az Önkormányzat 2020-2021 évi I-III negyedévi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 

5. Az önkormányzat 2020-2021 évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 

6. Általános iskolai körzetek kijelölése 2022/2023 tanévre.

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 

7. Étkeztetés biztosítása 2022. évben

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 

8. Pályázati lehetőségekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 

9. Egyebek

 

10. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása.

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

 

Mátramindszent, 2021. december 13.

 

 

Horváth János

polgármester