Elektronkus ügyintézés link

 Környezetvédelmi Világnap. Megemlékezések.Mátramindszent, 2011. június 1.- 3.

Az Örs Vezér Téri Fák Környezetbarát Egyesület együttműködve a Mátramindszenti Mikszáth Kálmán Általános Iskolával, az IT ponttal, a Polgármesteri Hivatallal, több helyszínen, több napon keresztül emlékezett meg a Környezetvédelmi Világnapról.

 

ovi 

Mátramindszenti rendezvénysorozat

A Mátramindszenti Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Kerekerdő Tagóvoda, Háziorvosi rendelő, Polgármesteri Hivatal, Horváth János polgármester együttműködve az Egyesülettel  2011. április 15. - május 15. között rendezvénysorozattal emlékezett meg a Föld Napjáról és a Madarak és Fák Napjáról.

 elem

 

Föld Nap 2010

 komposztáló

Szelektív hulladékgyűjtés  2010 őszén.

Mátramindszenten   több éves hagyomány,  hogy szeptember végén, október elején az iskolások papírgyűjtési akciót szerveznek

Az idén is október elején az iskolások igen csak megmozgatták kis közösségünket.

Kiskocsikkal, talicskákkal ,  házról-házra  jártak és gyűjtötték be a már előre elkészített papírkötegeket.

Az óvodások sem tétlenkedtek az óvodában  is gyűjtötték,  illetve folyamatosan gyűjtik a papírhulladékot.

Az iskola és az óvoda 2010 évben összesen

            3 817 + 600 kg    közel  4.5 tonna  papírt gyűjtött össze

papír

A szépen felújított óvodában , a nyáron  teljes tetőcsere volt,  bővült a szelektíven gyűjtött komponensek száma.  A  zöld hulladék, elem, használt étolaj sütőzsiradék, papír  mellett, ma már gyűjtik a fém  italos dobozokat és a PET palackokat  is.   Az utóbbi két hulladékfajtát, a Salgótarjáni  TESCO-ba  szállítják el.

Nagyon szép lett a felújított ovi!
 

Óvodai szelektív hulladékgyűjtés Mátramindszenten.

szelektív

komposzt

 A kistérségekben is a szelektív hulladékgyűjtés széles körű elterjesztésében fontos szerepe van a korai, már gyermekkorban elkezdett felvilágosító, ismeretterjesztő munkának.  E célból Mátramindszenten a Mikszáth Kálmán Általános Iskola tanárai, a Diák Önkormányzat és az Óvoda Vezetősége, a Mátramindszenti Polgármesteri Hivatallal és egy civil szervezettel, az Örs Vezér Téri Fák Környezetbarát Egyesülettel /továbbiakban Egyesület/, közösen 2006.-ban elkezdte az iskolában és az óvodában a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését.

 Hogyan is történt ez az Óvodában? Röviden az óvodai szelektív hulladékgyűjtés menete:

Az Óvoda vezetője Orosz Józsefné és az Egyesület elnöke dr Veszelei Gizella ( www.ovfak.hu )
listajel     

elkészítette a programot és annak ütemezését a tervezett gyűjtendő komponensekre: papír, elem, használt sütőzsiradék olaj, műanyag, zöld hulladék.
listajel     

összeállították a lakosság hulladékgazdálkodási ismereteit, felmérő kérdőívet,
listajel     

szülői értekezleten, tájékoztatási előadás kíséretében, szétosztották azokat
listajel     

elkezdték a gyűjtéshez szükséges berendezések, eszközök, tájékoztatók, használati útmutatók beszerzését:
listajel     

a nádudvari   POLYDUCT ZRT térítésmentesen adott 2 db KOMPOLYT, komposztáló edényt, használati utasítást tartalmazó CD- vel,
listajel     

a tatabányai MEVA és KÓ-MI Kft, 2db mobil, műagyag flakon és fémdoboz prést
listajel     

2 db lombkomposztálót  a Compostal Biohulladék Hasznosító Kereskedelmi  Szolgáltató Kft.
listajel     

1 db  kézi nyesedékaprító készüléket

    (A két utóbbi eszközt az Öko- Fórum Alapítvány vásárolta meg és az óvodai-iskolai komposztálásra vonatkozó tájékoztatókkal együtt bocsátotta a rendelkezésünkre.)

listajel     

kialakították az elemgyűjtő helyet kapcsolódva a RE’lem Kht országos begyűjtő szolgálatához
listajel     

elkezdték a használt étolaj és sütőzsiradék gyűjtését a BIOFILTER  Kft    segítségével.
listajel     

2006.-ban és 2007.-ben csatlakoztak az iskola papírgyűjtési akcióihoz. A gyerekek nagy lelkesedéssel gyűjtik a papírt, ezáltal igen csak „megmozgatják”, bevonják a falu felnőtt lakosságát is gyűjtésbe. Több ezer kg papír gyűlt össze egy-egy alkalommal.
listajel     

2008-ban az Óvoda önállóan is szervezett papírgyűjtési akciót. A befolyt pénzből az óvodások részére műanyag fürdőmedencét vásároltak és helyeztek ki az óvoda udvarára. A nagy hőségben a gyerekek igen élvezeték benne a pancsolást, fürdőzést.
listajel     

A falu felnőtt lakosságának a mobilizálására csatlakoztak két ízben is egy országos elemgyűjtő versenyhez. Az eredmény abban is megnyilvánul, hogy egyre többen hozzák be a használt elemeket az óvodai elemgyűjtő edénybe.
listajel     

Tervezik 2008-ban a használt étolaj gyűjtés kiterjesztését. Plakátokat helyeznek ki a falu különböző pontjaira és személyes kapcsolatok révén is, igyekeznek minél több családot megnyerni a jó ügynek.
listajel     

2007.-ben összevonták több település óvodáját, Észak-Mátraaljai  Óvodafenntartó Társulás néven. A Társulás vezetője Orosz Józsefné, akinek szívügye, hogy minél több óvodában, így a településen is elkezdődjön a szelektív hulladékgyűjtés.
listajel     

A 2008. évben Szuha község  lesz a következő állomás.

 

A fentiek megvalósítása a Mátramindszenti Óvodában a mellékelt képeken láthatóak.

Együttműködés a Mátramindszent Mikszáth Kálmán Általános Iskolával.
listajel     

A fenti létesítményben a szelektív hulladékgyűjtő mintahelyet, az iskolával közösen, 2006.-ban hoztuk létre. Azóta folyik ott a PET műanyagflakon, - papír, - elemgyűjtés. Az iskola 2007. –  ben is részt vett az országos elemgyűjtő versenyben. A lakosság széleskörű bevonásához a szórólapot Egyesületünk készítette, sokszorosította és helyezte ki a falu különböző pontjaira.  Az autómentes világnapra, kérésünkre, a szempontok megadásával, az iskola elkészítette az életüket, a szelektív hulladékgyűjtés módjait, bemutató tablójukat.
listajel     

Mátramindszenten több éve tartó elemgyűjtés népszerűsítésére, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának a felhívására az Iskolával közösen a Föld Napján gyűjtő akciót szerveztünk.
listajel     

Az elem begyűjtés mellett, a lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtésére is kiterjesszük az akciót. A gyógyszer begyűjtés a salgótarjáni és kisterenyei patikákban megoldott, de Mátramindszenten sok az idős ember, már nem igen utaznak, így különösen Nekik kedveztünk ezzel az akcióval. A Háziorvosi Rendelő dolgozói segítségünkre voltak ebben.
listajel     

Elkészítettük és kihelyeztük a felhívásokat, az összegyűlt gyógyszereket elszállítottuk a salgótarjáni és kisterenyei patikákba.
listajel     

Földnapi rendezvény az iskolában:  rövid bevezető előadásban megemlékeztünk a Föld Napja jelentőségéről és megbeszéltük a napi teendőket.
listajel     

Diákok segítettek kihelyezni a falu különböző pontjaira a felhívásokat.
listajel     

Környezetvédelmi és parlagfű totók kitöltésével a diákok ezen ismereteit bővítettük, frissítettük fel.

plakát